Wat is een cafetariasysteem?

Via het cafetariasysteem is het mogelijk de medewerker zelf keuzes te laten maken voor een deel van zijn of haar arbeidsvoorwaarden, waardoor er meer flexibiliteit in arbeidsvoorwaarden ontstaat en de medewerker tevens fiscaal voordelen kan behalen.

De toepassing van het cafetariasysteem is in principe eenvoudig: binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden mag een werknemer een deel van zijn brutoloon inleveren. Als tegenprestatie ontvangt de werknemer daarvoor iets van de werkgever wat onbelast verstrekt mag worden. Voorbeelden hiervan zijn een fiets, reiskostenvergoeding of bedrijfsfitness.

De opzet hiervan is belastingvoordeel te behalen. Over het brutoloon moet men normaal gesproken belasting betalen. Een aantal vergoedingen, zoals bijvoorbeeld de reiskostenvergoeding, mag de werkgever (onder bepaalde voorwaarden) netto verstrekken. Men levert dus een bepaald bedrag aan brutoloon in en ontvangt ditzelfde bedrag als een netto vergoeding terug. Hierdoor ontvangt de werknemer een hoger netto salaris zonder dat de werkgever dit extra kosten oplevert. Afhankelijk van de situatie van de werknemer kan dit ook een aanzienlijke besparing opleveren voor de werkgever doordat die minder werkgeverspremies verschuldigd is.

Lees meer...

In het submenu is bij het onderdeel ’Doelen’ zichtbaar wat de werkgever onder welke voorwaarden allemaal onbelast mag verstrekken. Bij het onderdeel ’Bronnen’ wordt toegelicht wat men als tegenprestatie allemaal in mag leveren aan brutoloon voor de onbelaste vergoeding.

Wie zijn wij?

De Roij Beloonsystemen maakt een cafetariasysteem makkelijker toegankelijk

Het opstarten en aanbieden van een cafetariasysteem is voor veel werkgevers een dusdanig complex en tijdrovend traject dat men hier vaak van afziet. De Roij Beloonsystemen heeft, op basis van jarenlange ervaringen met het beheren van een cafetariasysteem binnen een grote organisatie, een systeem ontwikkeld waarbij het zowel voor werkgever als de werknemer  een stuk eenvoudiger wordt om met zo’n keuzesysteem te werken.

Het cafetariasysteem levert zowel de werkgever als de werknemer voordelen op. De werknemer kan via dit systeem een deel van zijn bruto inkomen omzetten naar netto vergoedingen wat een aardig fiscaal voordeel oplevert. De werkgever is, door het omzetten van brutoloon naar een netto vergoeding, over dit deel van het inkomen van de werknemer dan geen sociale lasten meer verschuldigd wat ook een aanzienlijk voordeel oplevert. Het mes snijdt dus aan twee kanten en de investering in een cafetariasysteem verdient zichzelf eenvoudig terug.

Hoe gaat zoiets in zijn werk? De werkgever vult het systeem via een standaardbestand. Op basis van alle fiscale spelregels kan de medewerker op basis van de door de werkgever aangeleverde gegevens via een persoonlijk overzicht de mogelijkheden  bekijken om keuzes te maken. Via een viertal stappen kan men een keuze kenbaar maken.

Met dit pakket, eventueel aangevuld  met nog meer  aanvullende arbeidsvoorwaarden zoals collectieve ziektekostenverzekeringen,  bedrijfsfitness, personeelsactiviteiten e.d. levert De Roij Beloonsystemen een uitgebreid aanvullend pakket waarbij zowel bedrijven als medewerkers hun voordeel kunnen behalen.

Bent u geïnteresseerd, heeft u een vraag, of wilt u wel eens uitgebreider kennis maken met het systeem? Ga dan naar de contactpagina waar u uw interesse of vraag kenbaar kunt maken.